Method Of Levels

Naast mijn activiteiten bij diverse orkesten heb ik een eigen praktijk sinds 2017 waarin ik Method Of Levels-gesprekken voer met mensen die zijn vastgelopen.

MOL (Method of Levels) is een nog vrij nieuwe gespreksmethode, waarin tijdens het gesprek het zelfoplossend vermogen weer wordt aangewakkerd. De drie principes waarop de MOL is gebaseerd zijn controle, conflict en reorganisatie. Om het heel kort te houden zou je kunnen zeggen dat we constant bezig zijn, zoals ieder levend organisme,  controle uit te oefenen zodat alles precies zo verloopt zoals wij dat willen. Er ontstaat een conflict als er twee tegengestelde doelen zich tegelijkertijd aandienen. Als er geen natuurlijke reorganisatie (veranderingsproces) plaats vindt helpt een MOL-gesprek je zo goed naar jezelf te luisteren dat de reorganisatie weer op gang kan komen en het probleem anders zal worden ervaren dan ervoor. De tijdens het gesprek verkregen info voegt zich op een nieuwe manier ofwel, de manier waarop je het probleem ervaart verandert.

Een MOL-gesprek verloopt anders dan je wellicht verwacht; een MOL-therapeut is zeer spaarzaam met adviezen, oefeningen, uitleg, interpretaties, aannames, confrontaties en steunende opmerkingen. Ook de vraagstellingen tijdens het gesprek zullen anders dan in andersoort helpende gesprekken zijn.

Deze methode is zeer cliëntgericht  met als basis gelijkwaardigheid en daarnaast meer volgend dan sturend. De regie ligt maximaal in handen van de cliënt en doet een sterk beroep op diens eigen kracht, inzicht en verantwoordelijkheid.

Een MOL-gesprek  heeft een zeer vrij karakter; het  is een op zichzelf staand, helpend gesprek waarvoor geen verwijzing nodig is, geen intake, (lange) wachttijd, diagnostiek, lang traject, vastomlijnd behandelplan e.d.. Kortom geen gedoe maar direct aan de slag!

Deze benadering is transdiagnostisch dwz breed toepasbaar, wat er ook speelt, wel of geen (vastgestelde) diagnose; jij bepaalt zelf het gespreksthema van dat moment en ook of en wanneer je eventueel terug wilt komen.

Voor wie?
Er speelt iets waar je niet uitkomt, je loopt vast in je eigen gedachten. Een MOL-gesprek helpt jou je eigen gedachten te onderzoeken zodat je a.h.w. door het bos de bomen weer kunt zien en met een ander licht op de zaak verder kunt.

Persoonlijk voelt het MOl-len voor mij als vanzelf en natuurlijk, een verademing tussen alle andere bestaande gesprekstechnieken. Mijn enthousiasme en tevens van cliënten over de MOL is zeer groot!

Tarief: €75,- per uur.

Locatie MOL-praktijk; Hobbemakade 7, Amsterdam

Opmerking van cliënten over de MOL:

’Wat fantastisch! Waarom heb ik dit niet veel eerder gedaan; nu kan ik weer verder na zo lang vast te zitten en dat na één gesprek!’

’Wat een opluchting dat er niets hinderde in het gesprek.’

’Ik heb mij niet eerder zo echt vrij gevoeld in een helpend gesprek.’

’Ik kan geheel vrijuit spreken en dat vind ik bijzonder fijn.’

’Jij oordeelt écht niet!’

’Gelukkig vroeg je me niet naar de precieze gebeurtenis want daar ging het ook niet om; dit was precies zoals een gesprek hoort te gaan, zo fijn!’

’Het is bijna een wonder hoe in één gesprek de dingen duidelijk worden en zonder dat ik me tot ook maar iets gedwongen/gestuurd voelde.’

’Dit gesprek, daar kan ik nog heel lang mee voort, ik ben direct erna letterlijk weer in beweging gekomen.’

’De MOL is fantastisch! Ik voel me geen patiënt want dit was een gesprek van mens tot mens.’

’Hoe is het mogelijk, dit heb ik nog nooit meegemaakt, ik heb jaren diverse therapeuten gehad maar niets evenaart dit heel fijne gesprek, ik heb hier meer aan dan al dat andere.’

Boeken over MOL:

‘Method of Levels-een transdiagnostische benadering’- Warren Mansell, Timothy A. Carey, Sara J. Taj

‘Hold that thought’- Timothy A. Carey

‘Principles-based counselling and psychotherapy – a method of levels approach’ – Timothy A. Carey, Warren Mansell, Sara J. Taj

‘Sta daar eens even bij stil!’-vertaling door Ger Schurink van ‘Hold that thought’, alleen digitaal te koop PDF/ePuB); maak 7 euro over op Schurink, Borne,NL61TRIO0390364576, met vermelding van ‘Stil!’, stuur een mailtje dat je betaald hebt naar info@gerschurink.nl en binnen 3 werkdagen ontvang je het.

Nog meer info vind je op www.methodoflevels.nl en op www.methodoflevels.au.