Method Of Levels-Personal Coaching

Naast mijn activiteiten bij diverse orkesten heb ik sinds 2017 een eigen, vrijgevestigde praktijk in Amsterdam (Museumkwartier) als personal coach waarin ik gebruik maak van de Method Of Levels. Ik voer hier helpende gesprekken met mensen die (nog kort of al veel langer) zijn vastgelopen.

Voordat ik besloot volledig en alleen nog maar te gaan MOL-len heb ik gedurende 8 jaar (1 op 1) MBCT (mindfulness based cognitive therapy)-trainingen gegeven (opgeleid door Ger Schurink) en daarvoor sinds 1998 (sport-) massages op hatonomische basis aan podiumkunstenaars (met name beroepsmusici). De logische samenhang tussen fysiek en verbaal heeft in mijn werk nooit los van elkaar bestaan. 

 

 

Een afspraak is snel gemaakt!

Als heel prettig wordt ervaren dat je écht snel terecht kunt; deze methode werkt namelijk zodanig dat er vaak geen, of niet snel, een vervolgafspraak nodig is, hierdoor is er op korte termijn tijd voor je!

 

Wat is het?

MOL (Method of Levels) is een nu nog vrij nieuwe methode waarin tijdens het gesprek het zelfoplossend vermogen weer wordt aangewakkerd. De drie principes waarop de MOL is gebaseerd zijn controle, conflict en reorganisatie. Om het heel kort te houden zou je kunnen zeggen dat we constant bezig zijn, zoals ieder levend organisme,  controle uit te oefenen zodat alles precies zo verloopt zoals wij dat willen. Er ontstaat een conflict als er twee tegengestelde doelen zich tegelijkertijd aandienen. Als er geen natuurlijke reorganisatie (veranderingsproces) plaats vindt helpt een MOL-gesprek je zo goed naar jezelf te luisteren dat de reorganisatie weer op gang kan komen en het probleem anders zal worden ervaren dan ervoor. De tijdens het gesprek verkregen info voegt zich op een nieuwe manier ofwel, de manier waarop je het probleem ervaart verandert.

Een MOL-gesprek verloopt anders dan je wellicht verwacht; een MOL-therapeut is zeer spaarzaam met adviezen, oefeningen, uitleg, interpretaties, aannames, confrontaties en steunende opmerkingen. Ook de vraagstellingen tijdens het gesprek zullen anders dan in andersoort helpende gesprekken zijn.

Deze methode is zeer cliëntgericht  met als basis gelijkwaardigheid en daarnaast meer volgend dan sturend. De regie ligt maximaal in handen van de cliënt en doet een sterk beroep op diens eigen kracht, inzicht en verantwoordelijkheid.

Een MOL-gesprek  heeft een zeer vrij karakter; het  is een op zichzelf staand, helpend gesprek waarvoor geen verwijzing nodig is, geen intake, (lange) wachttijd, diagnostiek, lang traject, vastomlijnd behandelplan e.d.. Kortom geen gedoe maar direct aan de slag!

Deze benadering is transdiagnostisch dwz breed toepasbaar, wat er ook speelt, wel of geen (vastgestelde) diagnose; jij bepaalt zelf het gespreksthema van dat moment en ook of en wanneer je eventueel terug wilt komen.

Tevens is het mogelijk om een codewoord te gebruiken voor een thema (bv. ‘groene appels’) dat door de cliënt te moeilijk om hardop uit te spreken wordt ervaren (maw, ik hoef niet te weten waar het over gaat.). Dus ook als het te lastig is, is een MOL-gesprek mogelijk.

 

Voor wie?

Er speelt iets waar je niet uitkomt, je loopt vast in je eigen gedachten. Een MOL-gesprek helpt jou je eigen gedachten te onderzoeken zodat je a.h.w. door het bos de bomen weer kunt zien en met een ander licht op de zaak verder kunt.

Persoonlijk voelt het MOl-len voor mij als vanzelfsprekend en natuurlijk, een verademing tussen alle andere bestaande gesprekstechnieken. Mijn enthousiasme en tevens van cliënten over de MOL is zeer groot!

Ik heb persoonlijk enorm veel geleerd van het meerdere malen assisteren bij de praktijkoefeningen tijdens de MOL-trainingen die Ger Schurink geeft aan diverse (soorten) hulpverleners in de psychiatrie. Het is een voorrecht en groot genoegen met hem samen te werken. Ger is degene die de MOL naar Nederland heeft gebracht en daar ben ik hem zeer dankbaar voor.

www.gerschurink.nl/www.methodoflevels.nl

 

Kosten

Tarief €75 per uur, bij voorkeur per betaalverzoek.

Locatie MOL-praktijk; Hobbemakade 7, 1071XK Amsterdam

Afspraak maken kan op zeer korte termijn, dus geen lange wachtlijst of -tijd!!! ellen@methodoflevels.nl ofellenkersbergen@hotmail.com

*Online is ook op diverse manieren mogelijk (wereldwijd).

 

•••Leden van gym Sportquest kunnen met korting een Personal Coaching (in de vorm van MOL) boeken in de agenda via de app!•••

.

***Also in English!!***

 

 

Opmerking van cliënten over de MOL:

’Wat fantastisch! Waarom heb ik dit niet veel eerder gedaan; nu kan ik weer verder na zo lang vast te zitten en dat na één gesprek!’

’Wat een opluchting dat er niets hinderde in het gesprek.’

’Ik heb mij niet eerder zo echt vrij gevoeld in een helpend gesprek.’

’Ik kan geheel vrijuit spreken en dat vind ik bijzonder fijn.’

’Jij oordeelt écht niet!’

’Gelukkig vroeg je me niet naar de precieze gebeurtenis want daar ging het ook niet om; dit was precies zoals een gesprek hoort te gaan, zo fijn!’

’Het is bijna een wonder hoe in één gesprek de dingen duidelijk worden en zonder dat ik me tot ook maar iets gedwongen/gestuurd voelde.’

’Dit gesprek, daar kan ik nog heel lang mee voort, ik ben direct erna letterlijk weer in beweging gekomen.’

’De MOL is fantastisch! Ik voel me geen patiënt want dit was een gesprek van mens tot mens.’

’Hoe is het mogelijk, dit heb ik nog nooit meegemaakt, ik heb jaren diverse therapeuten gehad maar niets evenaart dit heel fijne gesprek, ik heb hier meer aan dan al dat andere.’

 ‘Ik praat ook wel met anderen, familie, vriendinnen over wat er bij mij speelt maar dan krijg ik (overigens goedbedoelde) adviezen waar ik niet op zit te wachten of ze kijken me zo medelijdend aan, ook dat is niet waar ik behoefte aan heb. Nu ik de MOL heb ontdekt weet ik dat dit precies is wat ik nodig had en wellicht in de toekomst opnieuw als ik weer even vastzit. Wat een geweldige manier om over iets lastigs te praten.’

 

Boeken over MOL:

‘Method of Levels-een transdiagnostische benadering’- Warren Mansell, Timothy A. Carey, Sara J. Taj

‘Hold that thought’- Timothy A. Carey

‘Principles-based counselling and psychotherapy – a method of levels approach’ – Timothy A. Carey, Warren Mansell, Sara J. Taj

‘Sta daar eens even bij stil!’-vertaling door Ger Schurink van ‘Hold that thought’, alleen digitaal te koop PDF/ePuB); maak 7 euro over op Schurink, Borne,NL61TRIO0390364576, met vermelding van ‘Stil!’, stuur een mailtje dat je betaald hebt naar info@gerschurink.nl en binnen 3 werkdagen ontvang je het.

Nog meer info vind je op www.methodoflevels.nl en op www.methodoflevels.au.