Method Of Levels

•Scroll down to read a brief English version!

•Uitleg over MOL en voor wie het is bedoeld, de kosten, het praktijkadres, MOL voor instellingen/bedrijven, opmerkingen van cliënten over de MOL en meer.

 

Wat is MOL?

MOL (Method of Levels) is een nu nog vrij nieuwe gespreksmethode waarin tijdens het gesprek het zelfoplossend vermogen weer wordt aangewakkerd. Een goed verlopend MOL-gesprek zorgt voor nieuwe inzichten waardoor verandering kan worden bewerkstelligt. De theorie achter de methode is de PCT (Perceptual Control Theory).
De drie principes waarop de MOL is gebaseerd zijn:

•Controle
•Conflict
•Reorganisatie

Om het heel kort te houden zou je kunnen zeggen dat we voortdurend bezig zijn, zoals elk levend organisme, controle uit te oefenen zodat alles precies verloopt zoals wij dat het liefst willen. Er ontstaat een conflict als er twee tegengestelde doelen zich tegelijkertijd aandienen. Als er geen natuurlijke reorganisatie (veranderingsproces) plaats vindt en het loopt vast, helpt een MOL-gesprek je zó goed naar jezelf te luisteren dat de reorganisatie weer op gang kan komen en het probleem anders zal worden ervaren dan ervoor. De tijdens het gesprek verkregen info voegt zich op een nieuwe manier ofwel, de manier waarop je het probleem ervaart verandert.

Een MOL-gesprek verloopt anders dan je wellicht verwacht; de MOL-therapeut is zeer spaarzaam met adviezen, oefeningen, uitleg, interpretaties, aannames, confrontaties en steunende opmerkingen. Ook de vraagstellingen tijdens het gesprek zullen anders dan in andersoort helpende gesprekken zijn.

Deze methode is zeer cliëntgericht  met als vanzelfsprekende basis gelijkwaardigheid en daarnaast meer volgend dan sturend. De regie ligt maximaal in handen van de cliënt en doet een sterk beroep op diens eigen kracht, inzicht en verantwoordelijkheid.

Een MOL-gesprek  heeft een zeer vrij karakter; het is een op zichzelf staand, helpend gesprek waarvoor geen verwijzing nodig is, geen intake, (lange) wachttijd, diagnostiek, lang traject, vastomlijnd behandelplan e.d.. Kortom geen gedoe maar direct aan de slag!

De benadering is daarnaast ook transdiagnostisch dwz breed toepasbaar, wat er ook speelt, met of zonder (vastgestelde) diagnose, mentaal vastlopen kan iedereen gebeuren. Jij bepaalt zelf het gespreksthema van dat moment en ook of en wanneer je eventueel terug wilt komen.

Tevens is het mogelijk om een codewoord te gebruiken voor een thema (bv. ‘groene appels’) dat door de cliënt te moeilijk om hardop uit te spreken wordt ervaren (maw, ik hoef niet te weten waar het over gaat.). Dus ook als het te lastig lijkt, is een MOL-gesprek mogelijk.

 

Voor wie?

Er speelt iets waar je niet uitkomt, je loopt vast in je eigen gedachten. Een MOL-gesprek helpt jou je eigen gedachten zodanig te onderzoeken zodat je a.h.w. door het bos de bomen weer kunt zien en met een ander licht op de zaak verder kunt.

in de praktijk blijkt dat het voor wie dan ook een grote opluchting is om verbaal, in vrijheid te kunnen uiten. Een niet onbelangrijk factor in het proces van je beter (willen) voelen. Familie of vrienden geven soms goedbedoelde maar ongewenste of niet passende adviezen. Ook kan iemand niet willen praten om de ander niet tot last te zijn. Met alle gevolgen van dien; het lichaam gaat symptomen vertonen die niet bevorderend zijn voor de algehele gezondheid. Wijs lichaam! Gun jezelf beter en uit (letterlijk) dat wat je moeilijk vindt.

 

Persoonlijk voelt het MOl-len voor mij als vanzelfsprekend en natuurlijk, een verademing tussen alle andere bestaande gesprekstechnieken. Mijn enthousiasme en tevens van cliënten over de MOL is zeer groot! Wel vind ik de titel ‘therapeut’ minder passend als MOL-beoefenaar; het is zo gelijkwaardig, ik weet het niet beter (dan jij) en er is geen (behandel-)plan, interpretatie e.d., ik stel alleen maar vragen zonder vooraf te hoeven weten waar het over zal gaan of waar het heen gaat. Er is (gelukkig) geen voorop vastgesteld plan/ vastomlijnd prigramma. Uiteindelijk zijn we allemaal gewoon mensen.
Het proces van natuurlijke reorganisatie vindt plaats in de consultkamer, bijna als vanzelf. Dit fenomeen is moeilijk uit te leggen, het zelf ervaren alleen zal dit kunnen verduidelijken. 

De opluchting na afloop, de herwonnen ruimte in lichaam en brein blijven mij raken.

 

Ten slotte

 heb ik enorm veel geleerd van het meerdere malen mogen assisteren bij de praktijkoefeningen tijdens de MOL-trainingen die Ger Schurink samen met Eva de Hullu geven aan diverse (soorten) hulpverleners in de psychiatrie. Het is een voorrecht en groot genoegen met hen samen te werken. Ger is degene die de MOL naar Nederland heeft gebracht en daar ben ik (en vele anderen met mij!) hem zeer dankbaar voor.

www.gerschurink.nl/www.methodoflevels.nl

 

Kosten

Tarief €75 per consult, (incl 19% btw) van ongeveer een uur, het kan iets korter of langer duren, uitgaande van een natuurlijk verloop van het geheel. 

Een intake bestaat bij mij niet, een vrijblijvend kennismakingsgesprek is wel mogelijk.

 

“Val met de deur in huis”:

Ben je zelf een collega (psycho-)therapeut, psychiater, personal coach of aanverwant dan is een eenmalige kosteloze proef-MOL mogelijk. Zie meer info hierover op www.methodoflevels.nl

 

Locatie MOL-praktijk

•Hobbemakade 7, 1071XK Amsterdam (Museumkwartier)

•Voor orkestleden NedPhO/NKO in de NedPhO-koepel of elders naar wens.

*Online is ook op diverse manieren via beeldbellen mogelijk (wereldwijd).

***Also in English!***

 

Afspraak maken
•••Ook op avonden of in het weekend mogelijk.•••

ellenkersbergen@hotmail.com

ellen@methodoflevels.nl

Per app; 0651503696 Let op; voicemail komt vertraagd aan, hierdoor kan het een paar dagen duren voordat je een reactie krijgt. Via mail of app binnen 24 uur respons.

 

.

 

Opmerkingen door cliênten over de MOL

 

’Wat fantastisch! Waarom heb ik dit niet veel eerder gedaan; nu kan ik weer verder na zo lang vast te zitten en dat na één gesprek!’

’Wat een opluchting dat er niets hinderde in het gesprek.’

’Ik heb mij niet eerder zo echt vrij gevoeld in een helpend gesprek.’

’Ik kan geheel vrijuit spreken en dat vind ik bijzonder fijn.’

’Jij oordeelt écht niet!’

’Het deed me zo goed dat je niet op de klok zat te kijken tussendoor.’

’Gelukkig vroeg je me niet naar de precieze gebeurtenis want daar ging het ook niet om; dit was precies zoals een gesprek hoort te gaan, zo fijn!’

’Het is bijna een wonder hoe in één gesprek de dingen duidelijk worden en zonder dat ik me tot ook maar iets gedwongen/gestuurd voelde.’

’Dit gesprek, daar kan ik nog heel lang mee voort, ik ben direct erna letterlijk weer in beweging gekomen.’

’De MOL is fantastisch! Ik voel me geen patiënt want dit was een gesprek van mens tot mens.’

’Hoe is het mogelijk, dit heb ik nog nooit meegemaakt, ik heb jaren diverse therapeuten gehad maar niets evenaart dit heel fijne gesprek, ik heb hier meer aan dan al dat andere.’

 ‘Ik praat ook wel met anderen, familie, vriendinnen over wat er bij mij speelt maar dan krijg ik (overigens goedbedoelde) adviezen waar ik niet op zit te wachten of ze kijken me zo medelijdend aan, ook dat is niet waar ik behoefte aan heb. Nu ik de MOL heb ontdekt weet ik dat dit precies is wat ik nodig had en wellicht in de toekomst opnieuw als ik weer even vastzit. Wat een geweldige manier om over iets lastigs te praten.’

 

MOL voor instellingen/bedrijven

Een MOL-therapeut is breed inzetbaar. Mocht er onverhoeds iemand nodig zijn die een dagje of voor een langere periode voor vervanging kan zorgen in uw gezondheidsinstelling? Ook hier kunt u contact met mij over opnemen. Er kan in goed overleg vervangen worden zonder inzage vooraf in dossiers e.d.. De MOL werkt niet met voorgeschiedenis, diagnosestelling, behandelprotocollen e.d. Dit scheelt een hoop tijd en energie. Durf het aan om te vertrouwen op de MOL, maak er kennis mee zodat in de praktijk zal blijken dat het werkt. Een kosteloos kennismakingsgesprek is vanzelfsprekend mogelijk. 
Mail naar ellenkersbergen@hotmail.com

 

Boeken over MOL:

‘Method of Levels-een transdiagnostische benadering’- Warren Mansell, Timothy A. Carey, Sara J. Taj

‘Hold that thought’- Timothy A. Carey

‘Principles-based counselling and psychotherapy – a method of levels approach’ – Timothy A. Carey, Warren Mansell, Sara J. Taj

‘Sta daar eens even bij stil!’-vertaling door Ger Schurink van ‘Hold that thought’, alleen digitaal te koop PDF/ePuB); maak 7 euro over op Schurink, Borne,NL61TRIO0390364576, met vermelding van ‘Stil!’, stuur een mailtje dat je betaald hebt naar info@gerschurink.nl en binnen 3 werkdagen ontvang je het.

Nog meer info vind je op www.methodoflevels.nl en op www.methodoflevels.au.

 

Brief English version:

The Method Of Levels is suitable for persons who don’t want to, or have no time, to wait for really usefull mental help. We don’t work with prescriptions, waitinglists, protocols, diagnoses etc. The first question of a MOL-consult will be; ‘What do you want to talk about?’ From there I can help you to discover your own (new) insights which will lead to reorganization (change). All the information is already there, you just got stuck. The MOL will help you litterly moving on.

More info or make an appointment (no waitinglist!): ellenkersbergen@hotmail.com

Costs: €75,- one hour